Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Higienistka stomatologiczna

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej,
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
 • państwowe i prywatne centra opieki stomatologicznej
 • własna działalność usługowa, we współpracy z lekarzami stomatologii.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Zdrowie publiczne - edukacja zdrowotna
 5. Technologie informatyczne w zawodzie
 6. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 7. Język migowy
 8. Język obcy zawodowy
 9. Ratownictwo przedmedyczne
 10. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 11. Pracownia zasad i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 12. Zajęcia praktyczne
 13. Praktyka zawodowa
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl