Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy


 

Łacza do stron internetowych,
traktujących o egzaminach zawodowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna -otwórz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - otwórz


Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2017 - otwórz
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec-lipiec 2017)
  • w części pisemnej egzaminu- otwórz
  • w części praktycznej egzaminu- otwórz

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2017 roku - otwórz
Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz

Instrukcja składania wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - otwórz
Instrukcja przeznaczona jest dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób zdających ekstenistyczny egzamin zawodowy oraz tych absolwentów szkół, którzy nie otrzmali dyplomu bezpośrednio po ukończeniu szkoły

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - otwórz
Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 - otwórz
Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 - otwórz

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl