Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W ramach aktywności ruchowej organizowano zajęcia rekreacyjne w terenie i na krytej pływalni. Słuchacze uczestniczyli w wycieczkach oraz marszach terenowych organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego i opiekunów semestrów. Zorganizowano mecze towarzyskie w piłkę siatkową dla uczniów/ słuchaczy.

W czasie wolnym od zajęć chętnym uczniom/słuchaczom i nauczycielom udostępniano siłownię, sprzęt do tenisa stołowego i salę gimnastyczną. Kontynuowano działalność pozalekcyjnego szkolnego Koła Pływackiego na krytej pływalni MOSiR Jasło, którego celem była nauka i doskonalenie umiejętności pływackich oraz rozpowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl