Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano zadania z zakresu następujących dziedzin promocji zdrowia: profilaktyka raka piersi, profilaktyka uzależnień, oświata ratownicza, promocja zdrowia psychicznego, aktywność ruchowa, propagowanie zdrowego stylu odżywiania, profilaktyka bólów kręgosłupa, profilaktyka wad postawy, propagowanie idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów.
  • W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono działania edukacyjne w społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Wśród słuchaczy naszej szkoły przeprowadzono szkolenie "Profilaktyka raka piersi" oraz badanie ankietowe związane z samobadaniem piersi. Dla młodzieży Zespołu Szkół nr 3 przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki raka piersi. Cyklicznie odbywały się zajęcia w Klubie Amazonek, podczas których wykonywano drenaż limfatyczny, ćwiczenia ogólnousprawniające, masaż relaksacyjny i masaż twarzy.

  • W zakresie profilaktyki uzależnień przeprowadzano wśród młodzieży naszej szkoły działania edukacyjne ukazujące zdrowotne i społeczne skutki nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i lekomanii. Przygotowano gazetkę tematyczną związaną ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu. Młodzież uczestniczyła w tematycznym szkoleniu z zakresu prawnych aspektów narkomanii. W Bursie Międzyszkolnej w Jaśle przeprowadzono szkolenie promujące zdrowy styl życia jako alternatywę uzależnień wśród młodych ludzi.

  • W zakresie oświaty ratowniczej prowadzone były liczne szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach i zakładach pracy na terenie miasta Jasła i okolic. Przeprowadzono edukacyjne szkolenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Gliniku „Zasady udzielania pierwszej pomocy”, w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle „Pierwsza pomoc w krwotokach, zranieniach, urazach kończyn. Reanimacja krążeniowo-oddechowa. Wezwanie karetki pogotowia", w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle „Udzielanie pierwszej pomocy. RKO, BLS”, w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle „Zasady udzielania pierwszej pomocy”, w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle "Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ", w Zespole Szkół Usługowo-Spożywczych w Jaśle "Zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach", w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Jaśle "Udzielanie pierwszej pomocy", w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle „Udzielanie pierwszej pomocy". Przeprowadzono również profesjonalne szkolenia dla pracowników Stacji Dializ w Jaśle, Gorlicach i Nowym Sączu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, interpretacji zapisu EKG. Szkolenie edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy kierowane było również do uczestników XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle.

  • W zakresie promocja zdrowia psychicznego wśród słuchaczy szkoły przeprowadzono cykl zajęć relaksacyjnych ukazujących proste techniki radzenia sobie ze stresem. Z zastosowaniem wizualnych form edukacji przedstawiono zagadnienie fizjologii stresu wraz ze sposobami radzenia sobie z nim oraz przedstawiono problematykę depresji młodzieńczej. W Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy przeprowadzono szkolenie „Promocja zdrowia psychicznego”.

  • W zakresie aktywności ruchowej promowano aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez udział w zajęciach rekreacyjnych na terenie krytej pływalni, lodowisku i w parku linowym. Prowadzono cykliczne zajęcia aerobiku, technik samoobrony, gier zespołowych i marszów terenowych. Systematycznie odbywały się zajęcia tenisa stołowego oraz zajęcia w siłowni szkolnej.

  • W zakresie propagowania zdrowego stylu odżywiania przeprowadzono liczne szkolenia edukacyjne dla społeczności lokalnej. Przeprowadzono szkolenie wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego w Jaśle w zakresie "Ogólne zasady diety cukrzycowej". Propagowano zasady zdrowego odżywiania się wśród młodzieży szkolnej. Przeprowadzono następujące szkolenia edukacyjne w tym zakresie: szkolenie "Zasady racjonalnego żywienia” kierowane do rodziców uczniów ZSM nr 3 w Jaśle, szkolenie "Żywienie na wagę zdrowia" dla uczniów ISP nr 12 i Gimnazjum nr 2 w Jaśle, szkolenie "Zasady zdrowego żywienia" dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cieklinie, szkolenie "Zdrowe odżywianie" dla rodziców uczniów Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie, szkolenie „Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży" w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kołaczycach", szkolenie „Zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży” w Gimnazjum w Osieku Jasielskim. Zasady zdrowego żywienia promowano wśród społeczności Żółkowa podczas szkolenia edukacyjnego "Cholesterol wróg czy przyjaciel?".

  • W zakresie profilaktyki bólów kręgosłupa przeprowadzono w środowisku lokalnym szkolenia w tym zakresie wśród uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Osobnicy, w Szkole Podstawowej w Brzyskach. Dla młodzieży naszej szkoły odbył się cykl szkoleń "Profilaktyka bólów kręgosłupa" ukazujących zasady ergonomii pracy, zarówno fizycznej, jak i umysłowej, a także promujących czynny wypoczynek.

  • W zakresie profilaktyki wad postawy przeprowadzono w środowisku lokalnym szkolenia w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania wad postawy. Warsztaty "Profilaktyka wad postawy" przeprowadzono dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzyskach, Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle oraz dla pracowników NZOZ Medyk w Jaśle.

  • W zakresie propagowania idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów systematycznie informowano w zakresie honorowego dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów poprzez wizualne formy edukacji. Przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa w ramach obchodów Tygodnia HDK. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji przeprowadzono szkolny apel poświęcony problematyce dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów. W ramach udziału szkoły w II edycji społecznej kampanii "Drugie Życie" podejmowano w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym działania na rzecz promowania przeszczepiania narządów jako metody leczenia. Szkoła została jednym z laureatów II edycji społecznej kampanii "Drugie życie".

 

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl