Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

  • W zakresie oświaty ratowniczej liderzy prowadzili szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży naszej szkoły, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli i społeczności powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego
  • W zakresie promowania zdrowego stylu żywienia odbyły się szkolenia dla członków Jasielskiego Koła Stowarzyszenia Diabetyków, słuchaczy Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestników Szkoły Rodzenia oraz uczniów szkół na terenie Jasła
  • W zakresie umacniania zdrowia psychicznego liderzy prowadzili cykliczne warsztaty z zakresu metod relaksacji dla młodzieży i pracowników szkoły, słuchaczy Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla społeczności lokalnej w Jasielskim Domu Kultury.
  • W zakresie profilaktyki uzależnień prowadzono szkolenia na temat szkodliwości palenia papierosów dla młodzieży naszej szkoły, uczniów szkół podstawowych na terenie Jasła i pacjentów placówek ochrony zdrowia.
  • W zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV odbyły się okolicznościowe apele szkolne oraz spotkania z kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jaśle i w ramach Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. W okresie ostatnich trzech lat w naszej szkole 156 honorowych dawców oddało ponad 90 litrów krwi. W listopadzie 2010r. 17 słuchaczy otrzymało "Świadectwa dojrzałości społecznej" za dawstwo krwi.
  • W zakresie profilaktyki wad postawy liderzy prowadzili szkolenia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych i ich rodziców na terenie Jasła.
  • W ramach aktywności ruchowej wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla młodzieży szkoły, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne w ramach Koła Pływackiego, zajęcia ogólnousprawniające przy muzyce (aerobik dla społeczności szkolnej i lokalnej), zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem sprzętu sportowego, sali gimnastycznej i siłowni
  • W zakresie propagowania idei dawstwa tkanek i narządów do pzreszczepów odbyła się konferencja na temat "Transplantacja - chcę pomóc" w Jasielskim Domu Kultury dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego, dyrektor szkoły prowadził szkolenia edukacyjne dla dyrektorów szkól powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego i rymanowskiego oraz społeczności naszej szkoły
  • W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono edukację wśród młodzież naszej szkoły i uczniów szkół lokalnych oraz wśród pracowników niektórych zakładów i urzędów na terenie Jasła, organizowano systematyczne spotkania w Klubie Amazonek i liderzy aktywnie uczestniczyli w akcji "Przystanek Mammografia".

W sumie w roku 2009/10 przeszkolono 4150 osób.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl