Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

  • W zakresie oświaty ratowniczej liderzy prowadzili szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży naszej szkoły, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli i społeczności powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i strzyżowskiego
  • W zakresie promowania zdrowego stylu żywienia odbyły się szkolenia dla członków Jasielskiego Koła Stowarzyszenia Diabetyków, Klubu Seniora, uczestników Szkoły Rodzenia oraz uczniów szkół na terenie Jasła
  • W zakresie umacniania zdrowia psychicznego liderzy prowadzili cykliczne warsztaty z zakresu metod relaksacji dla młodzieży i pracowników szkoły. Odył się także apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (09-10-2010)
  • W zakresie profilaktyki uzależnień prowadzono szkolenia na temat szkodliwości palenia papierosów dla młodzieży naszej szkoły, uczniów szkół podstawowych na terenie Jasła i pacjentów placówek ochrony zdrowia.
  • W zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV odbyły się okolicznościowe apele szkolne oraz spotkania z kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jaśle i w ramach Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
  • W zakresie profilaktyki wad postawy liderzy prowadzili szkolenia dla dzieci szkół podstawowych i ich rodziców na terenie Jasła.
  • W ramach aktywności ruchowej wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla młodzieży szkoły, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne w ramach Koła Pływackiego, zajęcia ogólnousprawniające przy muzyce (aerobik dla społeczności szkolnej i lokalnej), zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem sprzętu sportowego, sali gimnastycznej i siłowni
  • W zakresie propagowania idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów słuchacze brali udział w konferencji na temat Przekaż życie - powiedz TAK w Sanoku. Dyrektor szkoły prowadził szkolenia edukacyjne dla dyrektorów szkól powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego i rymanowskiego oraz społeczności naszej szkoły
  • W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono edukację wśród młodzież naszej szkoły i uczniów szkół lokalnych oraz wśród pracowników niektórych zakładów na terenie Jasła, organizowano systematyczne spotkania w Klubie Amazonek, słuchacze kierunku "technik. masażysta" wraz z nauczycielami uczestnuczyli w imprezie plenerowej "Zdrowe lato z radiem" gdzie prowadili edukację na temat raka piersi
  • W zakresie profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa prowadzone były warsztaty dla słuchaczy naszej szkoły, których celem jest zdobycie praktycznych umiejętności zapobiegania bólom i przeciążeniom kręgosłupa
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl