Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

  • W zakresie aktywności ruchowej organizowano marsze terenowe, wycieczki, zajęcia taneczno-ruchowe dla młodzieży i osób starszych, naukę pływania w ramach Koła Pływackiego, dodatkowe zajęcia z technik samoobrony, uczestnictwo w zawodach piłki koszykowej. Udostępniano dla nauczycieli i słuchaczy siłownię, salę gimnastyczną, sprzęt do tenisa stołowego.

  • W zakresie promowania zdrowego stylu życia szkolenia dotyczące zasad racjonalnego żywienia "Dobrze jemy - dobrze żyjemy" odbywaly się na terenie szkoły, w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz w Stowarzyszeniu Diabetyków w Jaśle.

  • W zakresie umacniania zdrowia psychicznego odbywały się warsztaty dotyczące metod relaksacji : refleksoterapia, aromatoterapia oraz innych sposobów redukcji stresu.

  • W zakresie profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, leków, narkotyków odbył się apel związany ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Papierosów, spotkanie z Piotrem Lubertowiczem. Profilaktyka uzależnień uwzględniana była podczas zajęć przedmiotowych na poszczególnych kierunkach kształcenia oraz na spotkaniach z opiekunami semestrów.

  • W zakresie oświaty ratowniczej prowadzone były szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie miasta Jasła, Nowego Żmigrodu, Krempnej, Frysztaka, Osobnicy, Osieka, Strzyżowa, Zarzecza, Kołaczyc oraz Krosna. Oprócz tego sluchacze pod kierunkiem nauczycieli zapewniali opiekę medyczną podczas imprez organizowanych przez JDK, MOSiR, podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Jasła, Jarmarku Pogranicza Polsko-Słowackiego, Słonecznych Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, I Marszu Nordic Walking. Łącznie przeszkolili około 1630 osób.

  • W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono edukację wśród młodzieży naszej szkoły, odbywały się cykliczne spotkania Klubu Amazonek.W ramach walki z rakiem prowadzono też szkolenia w zakresie profilaktyki złośliwych zmian skórnych w Jasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz dla członków Rady Pedagogicznej MSP i w Gminnym Przedszkolu w Wojaszówce.

  • W zakresie profilaktyki wad postawy przeszkolono uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 10 w Jaśle oraz Szkole Podstawowej w Jareniówce. W sumie edukacją objęto ok. 200 osób.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl