Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W roku szkolnym 2013/2014 realizowano zadania z zakresu następujących dziedzin promocji zdrowia: profilaktyka raka piersi, profilaktyka uzależnień, oświata ratownicza, techniki relaksacyjne i metody walki ze stresem, aktywność ruchowa, propagowanie zdrowego stylu odżywiania, profilaktyka bólów kręgosłupa, profilaktyka wad postawy, propagowanie idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów.

  • W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono liczne działania edukacyjne w społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Dla rodziców, nauczycieli i uczniów szkół na terenie Jasła i okolic przeprowadzono cykl szkoleń „Profilaktyka raka piersi”. Regularnie odbywały się zajęcia w Klubie Amazonek. Dla słuchaczy naszej szkoły przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki raka piersi.
  • W zakresie profilaktyki uzależnień słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu edukacyjnym dotyczącym zdrowotnych, finansowych i społecznych następstw uzależnień, w szczególności od papierosów, alkoholu, narkotyków oraz nadużywania leków. W ramach wizualnych form edukacji uświadamiano szkodliwy wpływ używek na organizm człowieka oraz propagowano postawy i zachowania prozdrowotne. Zorganizowano okolicznościowy apel związany ze Światowym Dniem Rzucania Palenia.
  • W zakresie oświaty ratowniczej prowadzone były szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach i zakładach pracy na terenie Jasła, Żółkowa, Trzcinicy, Tarnowca, Osieka, Osobnicy, Dukli. Pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzano również podczas masowych imprez w środowisku lokalnym: XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle, obchodów Dnia Dziecka w GOK w Tarnowcu i w Skołyszynie, koncertu dla Jana Pawła II we Frysztaku, obchodów Dni Antoniańskich w Jaśle, szkolnego pikniku w LO w Jedliczu. Słuchacze pod kierunkiem nauczycieli zapewniali opiekę medyczną podczas Andrzejkowego Spotkania Tanecznego w JDK Jasło.
  • W zakresie technik relaksacyjnych i metod walki ze stresem odbyły się szkolne warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem poprzez zastosowanie prostych technik relaksacyjnych.
  • W zakresie aktywności ruchowej organizowano w szkole w ramach Klubu Sportowego cykliczne zajęcia taneczno – ruchowe oraz zajęcia sportowe z piłki siatkowej. Promowano aktywność ruchową w formie pływania oraz zespołowych gier sportowych. W ramach kampanii „Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS” odbyły się w szkole rozgrywki w piłkę siatkową. Zorganizowano Dzień Sportu dla społeczności szkolnej.
  • W zakresie propagowania zdrowego stylu odżywiania przeprowadzono liczne szkolenia edukacyjne w społeczności lokalnej. W Jasielskim Kole Polskiego Związku Niewidomych odbyły się szkolenia edukacyjne „Zasady żywienia w cukrzycy” oraz „Zasady żywienia w schorzeniach żołądka”. W Klubie Amazonek przeprowadzono edukację żywieniową „Cholesterol wróg czy przyjaciel”. W Jasielskim Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków odbyło się szkolenie „Żywienie dietetyczne w cukrzycy”. Działania edukacyjne z zakresu zasad zdrowego odżywiania się prowadzono również w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle.
  • W zakresie profilaktyki bólów kręgosłupa odbyły się szkolne warsztaty dla członków społeczności szkolnej dotyczące zapobiegania bólom kręgosłupa. Cykl szkoleń „Profilaktyka bólów kręgosłupa” przeprowadzono wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Kleciach, Zespołu Szkół Społecznych w Sieklówce, Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle oraz w Jasielskim Kole Polskiego Związku Niewidomych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle i Klubie Amazonek.
  • W zakresie profilaktyki wad postawy przeprowadzono w jasielskich przedszkolach zajęcia korekcyjne z dziećmi oraz cykl zajęć ruchowych „Profilaktyka wad postawy – gimnastyka korekcyjna”.
  • W zakresie propagowania idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów systematycznie informowano w zakresie honorowego dawstwa tkaneki narządów do przeszczepów w ramach nauczanych przedmiotów oraz poprzez wizualne formy edukacji (czerwone balony w kształcie serc, symbole HDK, hasła, plakaty, broszury i ulotki tematyczne). Przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa w ramach obchodów Tygodnia HDK. Podczas „Majówki z HDK w Medyku” przeprowadzono akcję zachęcającą do honorowego dawstwa krwi.
Łącznie, w roku szkolnym 2013/2014, przeszkolono w środowisku lokalnym 3563 osób, wypracowano 160 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl