Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Działalnośc prozdrowotna

Działalność prozdrowotna

Szkoła prowadzi różnorodną działalność prozdrowotną w społeczności szkolnej i społeczności lokalnej realizując zadania szkolnego programu profilaktyki obecnie w następujących dziedzinach:
  • Profilaktyka raka piersi
  • Profilaktyka uzależnień
  • Oświata ratownicza
  • Radzenie sobie ze stresem -techniki relaksacyjne
  • Aktywność ruchowa
  • Propagowanie zdrowego stylu odżywiania
  • Profilaktyka bólów kręgosłupa
  • Profilaktyka wad postawy
  • Propagowanie idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów
  • Profilaktyka stomatologiczna

Szkoła uzyskała:

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w grudniu 2010 roku

Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w czerwcu 2007 roku

Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie

i realizuje standardy szkoły promującej zdrowie.

 

Słuchacze przygotowani do roli edukatorów prowadzą zaplanowane działania pod kierunkiem nauczycieli - liderów promocji zdrowia. Różnorodne formy pracy (warsztaty, prelekcje, apele, inscenizacje, pokazy) sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Jasła i okolic. Szczególnie intensywnie współpracujemy ze szkołami i placówkami oświatowymi, organizacjami działającymi na rzecz rozwoju zachowań prozdrowotnych.


Wybrane działania z zakresu promocji zdrowia realizowane w ramach Programu Wychowawczego w roku szkolnym 2015/2016.

Wybrane działania realizowane w ramach Programu profilaktyki oraz działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2014/2015.

Wybrane działania realizowane w ramach Programu profilaktyki oraz działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2013/2014.

Wybrane działania realizowane w ramach programu profilaktyki oraz działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w roku 2012/2013.

Wybrane działania realizowane w ramach programu profilaktyki oraz działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w roku 2011/2012.

Wybrane działania realizowane w ramach programu profilaktyki oraz działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w roku 2010/2011.

Wybrane działania realizowane w ramach programu profilaktyki oraz działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w latach 2007/2008 - 2009/2010.


© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl