Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Asystentka Stomatologiczna

Czas kształcenia: 1 rok
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • wszelkiego typu poradnie stomatologiczne
 • gabinety stomatologiczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • kliniki i poradnie dentystyczne
 • oddziały chirurgii szczękowej
 • zespoły implantologiczne

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Ratownictwo przedmedyczne
 5. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy
 8. Zasady i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 10. Zdrowie publiczne
 11. Technologie informatyczne  w zawodzie
 12. Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 13. Zajęcia praktyczne
 14. Praktyka zawodowa
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl