Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Czas kształcenia: 1 rok
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej,
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • zakłady opieki paliatywnej,
 • oddziały szpitalne,
 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 3. Podstawy przedsiębiorczości
 4. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 5. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 6. Asystowanie osobie niepełnosprawnej
 7. Zdrowie publiczne
 8. Technologie informatyczne w zawodzie
 9. Język migowy
 10. Język obcy zawodowy
 11. Pracownia umiejętności opiekuńczych
 12. Pracownia terapii zajęciowej
 13. Ratownictwo przedmedyczne
 14. Zajęcia praktyczne
 15. Praktyka zawodowa – 8 tygodni (320 godzin)
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl