Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Aktualności

Wycieczka dydaktyczna do Katowic

2017.05.19

W wyjeździe uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych oraz higienistka stomatologiczna.Celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl