Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Aktualności

Spotkanie autorskie z panią Emilią Polak

2017.05.15

Pani Emilia jest autorką książek o zabytkach jasielskiej kultury, uhonorowana wieloma odznaczeniami, między innymi odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznanym przez Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę tę otrzymała za duży wkład pracy w książkę „Kobiety jasielskiej wsi”. Zafascynowana kulturą ludową naszego regionu, próbuje ją ocalić dla przyszłych pokoleń. Za pracę twórczą w tej dziedzinie została wyróżniona i nagrodzona brązowym Medalem im. Franciszka Kotuli. To właśnie Franciszek Kotula - pedagog, historyk, folklorysta, etnograf, muzealnik, publicysta i popularyzator wiedzy zwłaszcza o naszym regionie - odkrył w niej talent pisania i dzięki niemu mogła rozwijać swoje umiejętności. Wydała wiele pozycji książkowych dotyczących kultury ludowej, jak również tomiki poezji, z których wiersze recytowali nasi słuchacze: Jolanta Szynal, Gabriela Polak, Karolina Żmuda i Piotr Chmiel („Biesiada rodzinna”, „Poemat o przemijaniu”, „Na pograniczu dobra i zła”). Wysłuchaliśmy również wierszy autorstwa naszych słuchaczy: pani Gabrieli Polak „Subiektywnie”, pani Karoliny Żmudy „Ukryte rany duszy”, pana Piotra Chmiela „Nie czuję bluesa..” i wiersza „Kiepski poeta” napisanego pod pseudonimem „Motyl”. Pani Emilia przemierzyła powiat jasielski, odwiedzając przeszło 120 wsi. Dzięki tej pracy opisała zabytki kultury jasielskiej, kapliczki, krzyże, figury przydrożne. Krzyże, figurki czy kapliczki to obiekty niezwykle ważne dla mieszkańców wiosek, świadectwa przeszłości, inspirujące do refleksji i zadumy.

Dziękujemy za możliwość zapoznania się z fragmentem bogatej twórczości autorki i za krótką lecz bardzo cenną lekcję historii z naszego regionu. Na zakończenie spotkania słuchacze serdecznie podziękowali pani Emilii Polak za spotkanie oraz nagrodzili autorkę gromkimi oklaskami.

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl